Geschiedenis

De veteraneziekte openbaarde zich in 1976 voor het eerst tijdens een congres van veteranen van het Amerikaans Legioen. Zo kreeg de aandoening de naam ‘Legionella’, ook wel de oudstrijders- of legionairsziekte genoemd. Sindsdien hebben zich in de hele wereld in toenemende mate incidenten voorgedaan. De uitbraak naar aanleiding van de bloemententoonstelling in Bovenkarspel, februari 1999, zorgde in Nederland voor opschudding. Ruim tweehonderd mensen raakten in totaal besmet en langdurig ziek. De bacterie werd fataal voor 32 bezoekers.

Legionella pneumophila

Legionella is een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie.


Bekijk de producten


Symptomen

De griepvariant is meestal tijdelijk en van doorgaande aard, de veteranenziekte daarentegen is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop. Voorwaarde voor infectie is dat de bacterie door de neus of de mond wordt opgenomen en zich kan vestigen in de longen. De verspreiding gebeurt dan ook door middel van aerosolen, dit zijn kleine waterdruppeltjes die de bacterie kunnen bevatten en ontstaan door turbulente waterbewegingen, zoals bijvoorbeeld het vernevelen van water. Onder de risicogroepen vallen bijvoorbeeld oudere mensen, mensen die een verminderde weerstand hebben of mensen die veel roken.

Voorkomen van de bacterie

Het natuurlijk milieu van Legionella pneumophila is de bodem en het zoetwater, maar meestal in lage aantallen. De meest ideale groeiomstandigheden zijn stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60 °C (optimaal is 37 °C) en de aanwezigheid van biofilm of ander organisch materiaal.

Kans op infectie

Infectie met de Legionella-bacterie ontstaat door het inademen van aerosolen, minuscule waterdruppeltjes, die de bacteriën bevatten. Deze aerosolen moeten kleiner zijn dan 5 micrometer om de longblaasjes te kunnen bereiken. Grotere druppeltjes blijven in de hogere luchtwegen steken en worden door trilharen en slijm verwijderd zonder kwaad aan te kunnen richten. Als de bacterie door inademen wel in de longen terechtkomt, kan bij een tekort aan afweerstoffen uitgroei optreden. De omstandigheden in de longen zijn daarvoor erg gunstig. Zuurstof, een verhoogde koolzuurgasconcentratie, de hoge vochtigheid, de lichaamstemperatuur en de aanwezigheid van voedingsstoffen vormen een goede voedingsbodem voor de Legionellabacterie.


Bekijk de producten