Disclaimer

Disclaimer voor www.legionelladouchekoppen.nl
BioLab research & solutions BV, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.legionelladouchekoppen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
BioLab research & solutions BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
BioLab research & solutions BV spant zich in om de inhoud van www.legionelladouchekoppen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.legionelladouchekoppen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BioLab research & solutions BV.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.legionelladouchekoppen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BioLab research & solutions BV.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.legionelladouchekoppen.nl. BioLab research & solutions BV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BioLab research & solutions BV en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BioLab research & solutions BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Legionelladouchekoppen.nl

Legionelladouchekoppen.nl is een webshop ontwikkeld voor bedrijven of particulieren die de besmetting van legionella tegen willen gaan. In de webshop is een bestelmodule ingericht zodat online de anti-legionella douchekoppen besteld kunnen worden.

twitter

  • Twitter feed loading
Follow us on twitter

Facebook

Webdesign  by Internetbureau Rotterdam